Ylläksen Yöpuu

Ylläksen Yöpuu

Ylläksen yöpuun

Tietosuoja­seloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ylläksen Yöpuun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.3.2023.

Rekisterinpitäjä

Ylläksen Yöpuu

Tunturintie 18 B
95970 Äkäslompolo

Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

Tietosuojapyynnöistä vastaa Louru Oy.

Rekisterin nimi

Ylläksen Yöpuun verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Lisäksi kerättyjä tietoja voidaan käyttää verkkopalvelun kehittämiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, yrityksen nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkosivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tiedot säilytetään toistaiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietovuodot. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Tarkastusoikeus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia oikaisua tai pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisen, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet ja kävijäseuranta

Verkkosivuston kävijätietoja ja -tilastoja tallennetaan Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun kautta Googlen palvelimille, jotka voivat sijaita myös ETA alueen ulkopuolella (Privacy Shield maissa).

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan verkkosivustolla. Jokaisella vierailukerralla nämä evästeet lähetetään takaisin verkkosivustolle, joka tunnistaa evästeen. Evästeiden avulla voidaan mm. tunnistaa käyttäjän laite, tallentaa käyttäjän tekemiä valintoja sivustolla ja säilyttää kirjautumistietoja. Evästeillä voidaan toteuttaa myös kävijänseurantaa, jonka avulla pyritään esimerkiksi parantamaan käyttäjäkokemusta ja kohdentamaan mainoksia.

Verkkosivustolla käytettävät evästeet

Tällä verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelu, joka käyttää evästeitä kävijänseurantaan. Google Analytics -evästeillä voidaan kerätä tietoa esimerkiksi käyttäjän

  • laitteesta
  • sijainnista
  • vierailemista sivuista (tällä sivustolla)
  • avatuista linkeistä
  • vierailuajasta
  • saapumislähteestä.

Tämä verkkosivusto voi sisältää upotettua sisältöä muista lähteistä. Upotetun sisällön lataaminen tai avaaminen on verrattavissa siihen, että käyttäjä itse vierailisi kolmannen osapuolen verkkosivustolla.

Kerättyjen tietojen kohdentaminen henkilöön

Mitään kerättyjä tietoja ei voida kohdentaa henkilöihin, koska raporteista on poistettu henkilöiden IP-osoitteet ja muut tunnistetiedot. Google Analytics -raportit antavat suuntaa antavia lukuja kävijöiden määrästä, tietoa heidän laitteistaan sekä käyttäytymisestä tällä verkkosivustolla.